mindyourheart

/album/mindyourheart/greenheart-jpg/

—————


MINDYOURHEART - spiritual guidance that helps awaken your heart and connect you to your Divine

Your heart has immense beauty, power and intelligence - Use it wisely, share it generously! 

Welcome to Mind your Heart

 
 

My name is Fredrik and I am a cognitive psycologist and spiritual life coach      

 

I offer spiritual guidance, coaching, cognitive therapy, healing and spiritual card readings with guidance. 

Together we work as a team to help you find inner peace, joy, self love, acceptance and balance in your life. What does your heart really long for and how can you create more of those qualities in your life? What are your gifts and life purpose? How can you experience more love in your life and share/express your gifts and your love with the world?  

I help you awaken the power of your heart, and connect to your inner Divine (higher self), so you can use it wisely and share it generously and courageously with the world and to create your best life ever.  

I give you exercises and fun, creative tools that you can use every day to live from your heart with happiness, meaning, compassion and true joy!    Get fun and creative advice on how to connect to the Divine and deepen your relationship with your best friend, you beautiful, wise, sacred and powerful soul! 

 

Jag erbjuer andlig livscoaching/psykologi, kognitiv terapi, healing och andliga vägledning med kort. Du kan få hjälp med att komma i kontakt med kraften och glädjen i ditt hjärta, så att du kan dela dina gåvor och din kärlek med världen. Vilka kvaliteter vill du manifestera mera av i ditt liv? 

Här får du värdefulla tips om hur du på bästa sätt kan gå till väga för att förverkliga ditt hjärtas önskningar samt stärka kontakten med det gudomliga, ditt högre själv, för att leva ett lyckligt liv.  Tillsammans finner vi roliga och kreativa sätt att få tillgång till din intuition och fördjupa kontakten med ditt andliga högre själv, din bästa vän: det kärleksfulla, kraftfulla och visa gudomliga. 

Jag vägleder dig till mer balans, glädje, frid, och mening i livet. Du får med dig många värdefulla, konkreta tips och verktyg som du kan använda i din vardag för att stärka kontakten med dig själv, ditt hjärta, din andlighet och leva ditt bästa liv fullt ut. 

 

Varmt välkommen att höra av dig till mig. Heartly welcome to contact me! fred_gronqvist@yahoo.com

 
 

Andlig livscoaching  -  Spiritual life coaching/readings: 40 min - 400 SEK

KBT: Cognitive therapy 40 min - 400 SEK

Andliga läsningar med vägledning samt healing,  Spiritual readings with guidance and healing 40 min - 400 SEK

If you would like to support my work and experience the joy of giving, you are warmly welcome to make a donation. My heart will smile with gratitude!         Have a beautiful day filled with love, joy and compassion! 

    

Om det känns rätt är du varmt välkommen att ge en donation. Upplev glädjen av att ge. När vi ger med glädje och tillit får vi mycket tillbaka.  Hjärtligt tack för alla donationer!  Mitt hjärta ler med glädje!                  Önskar dig en underbar dag!     Ljus och kärlek!             Fredrik       

 

 

 
 
 

 

 


 

Mind your Hearts desires!    Ljus och kärlek! Fredrik